top of page

Hva er 

Eurodiet?

Eurodiet er en individuelt tilpasset vektreduksjonsmetode med personlig oppfølging som hjelper deg til å omprogrammere ditt kosthold.

Personlig oppfølging fra helsepersonell er viktig for enhver livsstilsendring og vektreduksjon. For å komme i gang: trykk her

 

På klinikken kartlegges dine kostvaner og evt. helsemessig ugunstig livsstilsadferd, som gjør det mulig å skreddersy en kostholds- og livsstilsendring til dine personlige behov. Hvilken fase du starter i avhenger av din helse, hvor mye du har som mål å gå ned i vekt, din kroppssammensetning, dine spisevaner og, selvsagt, din motivasjon.

 

Gjennom ditt program vil din behandler være der for å: 

støtte deg, hjelpe deg til å unngå fallgruver

sørge for tilfredsstillende utvikling ift. din vektreduksjon (ivareta muskelmassen), 

analysere psykologiske faktorer som påvirkes av din vektreduksjonsprosess. Så dine nye kostvaner (og din nye vekt) blir varig.

Smilende i en Food Truck
Skjermbilde 2020-01-12 kl. 22.11.44.png

Fase 1 og 2 - Ketogen kost med protein

Fase 1og 2

De grunnleggende prinsippene for en diett med høyt proteininnhold

 

Fase 1 og 2 i Eurodiet-metoden skal gi moderat fysiologisk ketose ved spesifikke indikasjoner og så sant det ikke forekommer kontraindikasjoner. Ketogene dietter har vist seg å være både sikre og effektive, så sant de inngår i et strukturert opplegg og overvåkes av helsepersonell.

HVA ER KETOSE?

To til tre dager etter en kraftig begrensning av matvarer med høyt karbohydratinnhold begynner kroppen å bruke fettet som er lagret i adipocyttene (fettcellene), og omdanner det til energi. Dette kalles fysiologisk ketose.

HVORFOR SÅ MYE PROTEIN?

I løpet av en lavkaloridiett må proteinmengden i kostholdet økes for å unngå tap av muskelmasse. Det er påvist at et tilstrekkelig proteininntak bidrar til opprettholdelse av muskelmassen. På den andre siden skal ikke proteininntaket overstige en viss grense, slik tilfellet ofte er med motedietter.

HVILKEN TYPE PROTEIN?

I fase 1 tilføres protein hovedsakelig i form av lavkalorisnacks med et høyt proteininnhold og et lavt innhold av karbohydrater og fett. Proteinkvalitet, som angis i form av en kjemisk indeks CI > 100, sikres ved bruk av protein med variert opphav.

VITAMINER OG MINERALSTOFFER

Et passende og variert inntak av grønnsaker sikrer optimal tilførsel av fibre, vitaminer og mineralstoffer. Dette kan også oppnås ved et egnet tilskudd av vitaminer og mineralstoffer.

I PRAKSIS

Unngå matvarer med høyt karbohydratinnhold (brød, frukt, mat med mye stivelse osv.). Det tar kroppen 2 til 3 dager å gjenoppbygge effekten av ketose etter et feilskjær med karbohydrater.I fase 2 gir tre til fire proteinrike/kalorifattige småretterpluss én proteinfattig porsjon en passende proteintilførsel per dag. Denne mengden er nødvendig for å opprettholde muskelmassen. Den bør ikke reduseres i den hensikt å begrense kaloriinntaket! Noen av våre snacks er beriket med vitaminer og mineralstoffer. Grønnsaker er også essensielle for et optimalt inntak av mikronæringsstoffer.

Fase 3 - Gradvis reintroduksjon av mat

Fase 3

En innføring i glykemisk belastning

 • Fase 3 spiller en avgjørende rolle i prosessen for endring av spisevaner.

 • Den består av 3 trinn (A, B og C) der kalorinivåene og den glykemiske belastningen økes gradvis.

 • Fase 3 kan enten benyttes som en fortsettelse av ketogen vektbehandling eller som en startfase.

NÅR BØR FASE 3 GJENNOMFØRES?

 • For å opprettholde resultatene oppnådd ved en tidligere ketogen fase (1 eller 2): Det er avgjørende at gjeninnføringen av karbohydrater skjer gradvis, slik at man unngår ny vektøkning. De tre trinnene (A, B og C) bør følge etter hverandre.

 • Som et ledd i et "opplæringsopplegg": Hvis du lider av stoffskiftesykdom (diabetes type 2, metabolsk syndrom, økte kolesterol- eller triglyseridnivåer i blodet), vil trinnene i fase 3 hjelpe deg med å oppnå et optimalt sammensatt kosthold.

 • Som en pause i en ketogen fase: Fase 3 kan være nyttig ved et eventuelt behov for en pause i et ketogent opplegg, der målet er å gjenoppta fase 1 eller 2 etterpå.

 • Som startfase: Hvis fase 1 eller 2 ikke er indisert i ditt tilfelle, fastsettes starttrinnet i fase 3 (A, B eller C) i samråd med helsepersonell, i henhold til behovene dine.

HVA BETYR GLYKEMISK BELASTNING?

Den glykemiske belastningen (GL) viser hvor stor kapasitet en standardporsjon av en gitt matvare har til å øke blodsukkernivåene (glykemi).

Med et slikt konsept blir det umulig å demonisere visse matvarer, for eksempel vannmeloner eller gulrøtter. Det viser overensstemmelsen mellom matvarer som tilhører samme matvaregruppe: For eksempel har alle grønnsaker lav glykemisk belastning, selv om og når innholdet av karbohydrater/sukker varierer.

 

Opprettholdt balansert kosthold - Eurodiets matvarepyramide

Matvarepyramiden er et effektivt verktøy for å visualisere matvaregruppene og klassifisere matvarer i henhold til:

 • energiverdien, dvs. mengden kalorier én porsjon av denne matvaren gir;

 • den glykemiske belastningen (GL), som gjenspeiler kapasiteten en gitt matvare har til å øke blodsukkernivåene;

 • næringstettheten, som gjenspeiler mengden fibre, vitaminer og mineralstoffer en matvare inneholder.

Jo nærmere en matvare er bunnen av pyramiden, jo mer er den å foretrekke. Jo nærmere toppen den er, jo mer bør den begrenses.

En vellykket overgang til et balansert kosthold innebærer at man vet hva den enkelte matvaren gir, og at man kan styre inntaket av høyrisikomat, slik at lagring i form av fett unngås.

pyramid2015_NO (2)_1.png
Fase 4

Fase 4 - Opprettholdt balansert kosthold

EN VARIG LIVSSTIL

 

DE GRUNNLEGGENDE PRINSIPPENE FOR ET BALANSERT KOSTHOLD

 

 • Fase 4 markerer begynnelsen på din uavhengighet og nyervervede balanse mellom hva du spiser, og mengden energi du forbruker.

 • Selv om du nå føler deg ganske trygg på deg selv, må du ikke slutte med den regelmessige oppfølgingen. Dette er den beste måten å opprettholde de fantastiske resultatene på lang sikt.

 

NÅR BØR FASE 4 GJENNOMFØRES?

 

 • For å opprettholde oppnådde resultater: Når du nå endelig har oppnådd ønsket vekt (og de ønskede metabolske indikatorene), er du fast besluttet på å holde deg der.

 • For forebyggende formål: Du er opptatt av næringsbalansen som et middel for å forebygge sykdom, eller bare for å gi deg bedre livskvalitet i hverdagen. Kanskje har du bare bestemt deg for å satse på en sunnere livsstil etter en viktig hendelse: Fødsel, sykdom, røykestopp eller bare fordi du nettopp har innsett at det er viktig.

 

KOMPENSER FOR FEILSKJÆRENE DINE

 

For å kunne opprettholde vektreduksjonen på lang sikt er det viktig at du identifiserer og kompenserer for feilskjær som er uunngåelige i en hverdagssituasjon:

 

 • Balanser: Når du spiser en rett med høyt fettinnhold eller med høy GL, skal du velge matvarer fra bunnen av pyramiden til resten av måltidet.

 • Forebygg: Hvis du foregriper situasjoner der feilskjær er sannsynlig, for eksempel en fest eller en feiring, spiser du bare mat fra bunnen av pyramiden i de to måltidene før begivenheten. Ta en proteinrik snacks og drikk et stort glass vann rett før høyrisikosituasjonen.

 • Kompenser: Etter en "overraskende" invitasjon eller når balansering ikke er mulig, tar du den proteinrike snacksen vannglasset før de to påfølgende måltidene.

Praktisk informasjon 

Dette kurset baserer seg på både gruppeoppfølginger (8-14 personer i hver gruppe) og individuelle konsultasjoner.

 

Gruppeoppfølging legges til en ettermiddag/kveld i måneden, mens de individuelle konsultasjonene avtales individuelt både på dag- og kveldstid.

 

I løpet av de 7 månedene behandlingen varer; er i alt 7 behandlingsmøter, derav 4 gruppesamlinger og 3 individuelle konsultasjoner.

Pris 

Betaling vil foregå ved fakturering kr. 2500.- 2 ganger i løpet av perioden. (til sammen kr. 5000.-) ​

Dette inkluderer alle kurskvelder og individuell oppfølging. Mat, produkter og kosttilskudd er ikke inkludert i kursprisen 

Du vil få innkalling på SMS før kurskveldene. Du får epost med kursoversikt tid og sted fra eurodiet@ringvollhelse.no 

Øvrige spørsmål bes sendes til oppgitt epost.

OBS: ingen sensitive opplysninger.

exercise-fitness-jogging-6346.jpg
bottom of page